How to make bitmap editor (plot a family tree)

Can you parse a txt file? From “4” up. Sample:

Stamtavla C. J. Eriksson: Stamfader Nils H. (c1645- ) från Öster Åkers sn i Uppland, Stockholms län (A), x härad. 

Detta dokument ingår som första del av ett antal skrifter som hör ihop och kompletterar varandra. Styrande dokument är källförteckningen, där man bland annat kan följa en persons leverne i en eller flera socknar, ofta med kommentarer från prästen. Stamtavlans dokument tas från uppgifterna om verifierts i denna källförteckning.
 

Framtida dokument är markerade med streckad ram ovan.

Anor betecknas enligt Per Anderssons metod för stamtavlor - med bokstäver ABC... = son och abc... = dotter - där "A" respektive "a" betyder första barnet. Jag har valt att markera "oägta" barn enligt "Auä" (utomäktenskapligt). 

Vissa anor är numrerade med siffror enligt Kekulés system för antavlor. Dessa anor utgör en gren av en antavla för probanderna (markerade "Proband"eller "Ana 1"). 

Huvudsaklig svensk källa för kyrkböcker på Internet är RA SVAR (gratistjänst). Rådata kommer från stamtavlor uppgjorda av Sven Damm (utskrift år 2000, finns i separat pärm). Källor i blå text i tillhörande källförteckning (separat dokument) betyder att säker källa använts för text i detta dokument. Benämningar för kyrkböcker i källförteckningen: HL = Husförhörslängd (senare Församlingsbok), FB = Födelsebok, DB = Dödbok, VB = Vigselbok, UT = Utflyttningsbok, IN = Inflyttningsbok. 

Mantalslängder har använts i stor omfattning, men information i dessa är mycket kortfattad (ofta bara förnamn) samt ibland oläslig eller svårtydd text.


Antavla för probander Viktor Helenius f. 2002, Matilda Helenius f. 2003 och G. Linnéa Green-Damm f. 2016 - del extraherad ur denna stamtavla.
  
Antavla från Stamtavlan (nästa sida):


Stamtavla. 

Ana 4864. Nils H. [Hansson?] f. [c1660] i x, d. [c1713] i Ytterby?, Öster Åker sn, Uppland (B). 
Ana 4865. Gift [c1684] i x med NN f. [c1660] i x, d. 1724 i Ytterby [1725 i Annarby?], Öster Åker sn (B), av x. 
Dotter till NN och NN. 
Fyra? barn - ABc?D?x. 


Mantalslängd 1678:			Födelseböcker:
x		Nils Eriksson?
Åker torp 	Nils Andersson?
E?		Nils Andersson?
Gillmyra 	Nils Jansson?             1677 Nils Danielsson i Gillmyra - dotter Brita?
						1682 Nils Danielsson i Fåglarö? - dotter Maria?
						1683 Nils Danielsson i Gillmyra - son Nils?
						1685 Nils Danielsson i Gillmyra - son Olof?
Tråsätra	Nils Hansson?
Braby?	Nils Andersson
Runöö	Nils Jonasson?
?		Nils?

Boende i Ytterby på Resarön, Öster Åker socken, Uppland (C senare B):
x Nils Andersson född cirka			1633?
x Erik Andersson				1649
x Eric |Andersson]				1650
x Anders [Jansson]				1650
x Eric NN					1650
x Eric [Andersson]				1651
x Anders [Jansson]				1651
x Eric NN					1651
x Eric Andersson				1653
x Anders Jansson				1653
x Hans Mårtensson				1653
x Eric Andersson				1654
x Eric Andersson				1655
x Eric Andersson				1656
x Johan Matsson				1666
x Johan Ericsson, Lars Mattsson, Bengt Ericsson 1666
x Johan Eriksson, Lars Mattson, Bengt Ericsson 1667
x Nils Andersson				1667
x Johan Ericsson, Israel Andersson, Hans Ericsson 1668
x Johan Ericsson				1669
x Johan Ericsson, Nils Andersson, Johan Nilsson 1674
x Jan Nilsson					1677
x Johan Ericsson				1677
x Nils Andersson				1678
x Nils Andersson, Johan Nilsson		1682
x Nils Andersson (Resarö] 			1684	Annat barn??
A.? Nils NN - Pär Nilsson född		1684	1 son.
Ana 2432. B. Anders Nilsson  född	1686	 son.
x Eric Israelsson				1689
C./c.? Nils NN barn fött			1690	1 dotter? 1 son?
x Johan					1692
x Johan					1693
x Johan					1696
x Nils Andersson				1709	2 söner.
x Nils Andersson				1711	Inget barn?
x Nils Andersson				1712	Inget barn?
x Hans Nilsson				1714
x Hans Nilsson				1715
x Isack Andersson Borgman			1715
x Hans Nilsson och Moder			1721	Inget barn?
x Hans Nilsson och Moder			1723	Inget barn?
x Nils Anderssons hustru död		1724
x Nils Andersson Ytterby på Resarön	1724
x Jan Nilsson					1726
x Nils Andersson död 96 år gammal	1729
x Hans Hansson				1731	Räkenskaper 1628-1753 Bild29. Bårkläde son.
x Eric Jansson	, systern Brita Jansdtr		1735-
x Per Persson, syster Brita Jansdtr		1739
x Hans Nilsson 				1739	Inget barn?
x Johan Ericsson				1739
x Pär Pärsson, Eric Andersson		1744
x Nils Jansson					1744

Boende i Annarby, Öster Åker socken, Uppland (C senare B):
x Hans Andersons arv	1632?	se Räkenskaper Bild 63.
x Anders Hanson		1632?
x Karin Hansdåtter		1632?
x Staffan			-1650		1655
x Johan Mattsson          1656		1678-
x ?
Ana 2432. B. Anders Nilsson 1709, 1735
BA./BB. Anders Andersson och
  Johan Andersson	      -1740		17xx
BA. Anders Andersson	-1744		1751
BA./BB. Anders Andersson och
  Jan Andersson	       1752		17xx

Boende i Hacksta/Hagsta, Öster Åker socken, Uppland (C senare B):
Jöns Olofsson		1650
Jöns				1651
Erick Olofsson, Per Olofsson 1653
Ingemar NN			1654
Ingemar NN             1655?
Ingemar NN             1666?
Ana 2432. B. Anders Nilsson -1710-1711-1713? - till Annarby. 

Mtl Öster Åker sn 1654:  Mantalslängder 1642-1820 Uppsala län, SE/RA/55203/55203.02/5 (1654), bildid: A0003513_00059, sida 1059. 

Boende i Tråsätra, Öster Åker socken, Uppland (C senare B):
Nils Hansson?		1678

Boende i Bärga/Berga, Öster Åker socken, Uppland (C senare B):
Nils NN
Johan Nilsson?

Boende i Östra Lagnö ö, Öster Åker socken, Uppland (C senare B):
Wikipedia "Östra Lagnö":
Den tidigaste kända invånaren på Östra Lagnö var bonden Olof Nilsson, omnämnd i bostadslängden 1639. Östra Lagnö drabbades hårt vid rysshärjningarna 1719, i slutfasen av det stora nordiska kriget. Öns två frälsehemman, som brukades av bönderna Nils och Erik Persson, plundrades och brändes av ryssarna.
FB 1676-1798, 1676. Nils Ersson född 1676 ? Lagnö 
Stamtavla.
A.? Hans Nilsson f. c1682? i x,Ö.Å. sn 

A. Pär Nilsson  f. 1684 ./12 i Resarö Ytterby, Öster Åkers sn, Stockholms län (B), döpt ./12, d. x i x. 

Ana 2432. B. Anders Nilsson, bonde i Annarby,  f. [c1670?] 1686 ./3 i Resarö Ytterby, Öster Åker sn, Stockholms län (B), d. 1735 ./11? i Annarby, Öster Åker sn (B), begravd 23/11, 65 år gammal. 
Ana 2433. (B.). Gift före 1709 i Öster Åker socken med Anna Andersdotter f. c1680 i x, Öster Åkers sn, Stockholms län (B), d. efter1740 i x, Garn [DB saknas] eller Öster Åkers sn (B), c55 år gammal. 
Dotter till Anders NN och Annika [Anna] Holm f. 1709. 
x barn - ABc?D.


Mantalslängder:
1721	Son
1723  -
1726	Dotter. 
1727	Son. Dotter. 
1729	Son. Dotter. 
1730	Son.
1736	Son och sonhustru.

Hemvist för Ana 2432. B. och Ana 2433. (B.):
AN 1686-xxxx Ytterby på Resarö. Öster Åker sn, Uppland (B).
AN 1696      Annarby, Öster Åker sn, Uppland B).
AN 1699      Annarby, Öster Åker sn, Uppland B).
AA 16xx-17xx x, Öster Åker sn, Uppland (B).
AA
    17xx-17xx Hagsta/Hacksta, Öster Åker sn, Uppland (B).
    17xx-1735 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
        1709 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
        1710 Hagsta, Öster Åker sn, Upland (B). 
        1711 Hagsta/Hacksta, Öster Åker sn, Uppland (B). - Annarby "öde" 1711 enligt  
             Mantalslängd - brand?, storm? (flera personer dog i Annarby okt-nov 1710 enligt 
             dödbok). 
        1712 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
        1714 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
        1717 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
        1718 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
        1719 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
        1720 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
        1721 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
        1722 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
        1723 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
        1724 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
        1726 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
        1727 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
        1729 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
        1730 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
AA 1735-17xx Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
AA 17xx-17xx x

BA. Anders [Andreas i FB] Andersson, bonde, f. 1711 ./6? i Hagsta, Öster Åker sn (B), döpt 24/6, d. 1769 14/4 i Annarby, Öster Åker sn (B) av "Slag", 58 år gammal. 
(BA). Gift 1733 17/6 i Öster Åkers sn med Maria Johansdtr f. 1715 28/2 i Ådra, Garn sn (B), d. 1778 29/7 i Annarby, Öster Åker son (B). 
Dotter tiil Johan Erickson f. x i x, d. x i x, och NN f. x i x, d. x i x. 
Tio barn - aBcd EFGh Ij. 
 

Hemvist:
A 1711-xxxx Hagsta, Öster Åker socken, Uppland (B).
A
M 1715-xx Ådra, Garn socken, Uppland (B).
M
   1733-1769 Annarby, Öster Åker socken, Uppland (B). 
M 1769-1778 Annarby, Öster Åker socken, Uppland (B). 

BAa. Anna Andersdotter f. 1734 26/12 i Annarby, Öster Åker sn (B), döpt 29/12. 
(BAa.). Gift x i x med NN x 

BAB. Johan Andersson Annarberg, klingsmed, f. 1736 13/6 i Annarby, Öster Åker sn (B), döpt 16/6, död 1810 24/11 i Hagsta, Öster Åker sn (B), av "Ålderdom", 74 år gammal, begravd 2/12. 
(BAB.). Gift x i x med NN x 
x barn - x. 

Hemvist:
J 1736-17xx Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
J x

BAc. Stina Andersdotter f. 1738 19/8 i Annarby, Öster Åker sn (B), döpt 20/8. 
(BAc.). Gift x i x med NN x 


BAd. Maria Andersdotter f. 1741 19/5 i Annarby, Öster Åker sn (B), döpt 22/5. 
(BAd.). Gift x i x med NN x.

BAE. Anders Andersson, åbo, f. 1744 14/5 i Annarby, Öster Åker sn (B), döpt 18/5, d. 1799 i x. 
(BAE.). Gift 1775 2/7 i Öster Åker socken med Brita Gustafsdtr f. 1751 23/3 i Svinninge, Öster Åker sn (B), d. x i x. 
Dotter till Gustaf Israelsson f. x i x, d. x i x, och Brita Ersdtr f. x i x, d. x i x. 
x barn - AbCD Ex. 

BAE A. Gustaf Andersson f. 1778 22/11 i Annarby, Öster Åker sn (B), d. 1784 23(10 i Annarby, Öster Åker sn (B). 

BAE b. Brita Stina Andersdtr f. 1781 25/1 i Annarby, Öster Åker sn (B), d. x i x. 

BAE C. Anders [Andreas i FB] Andersson f. 1782 10/10 i Annarby, Öster Åker sn (B), d. x i x. 

BAE D. Gustaf Andersson f. 1785 28/5 i Annarby, Öster Åker sn (B), d. x i x. 

BAE E. Johan (Jan) Andersson f. 1787 9/2 i Annarby, Öster Åker sn (B), d. x i x. 

BAF. Erik Andersson f. 1746 3/12 i Annarby, Öster Åker sn (B), döpt 7/5, d. 1747 16/8 i Annarby, Öster Åker socken, Uppland (B), 8 mån gammal. 

BAG. Nils Andersson f. 1748 12/10 i Annarby, Öster Åker sn (B), döpt 16/10. 
(BAG.). Gift x i x med NN x

BAh. Catharina [Cajsa] Andersdotter f. 1751 9/4 i Annarby, Öster Åker sn (B), döpt 18/12. 
(BAh.). Gift 1773 i Öster Åker med NN x [i Garn?. 

BAI. Eric Andersson, åbo, skattebonde, tolvman, f. 1753 16/12 i Annarby, Öster Åker sn (B), döpt 16/10, d. 1826 19/10 i Hacksta, Öster Åker sn (B) av "Lungsot", begravd 24/10. 
(BAI1.). Gift 1:o 1783 26/10 i Öster Åker med Greta Ersdtr f. 1758 9/5 i Sjökarby, Öster Åker sn (B), d. 1794 18/9 i Säby, Öster Åker sn (B), 38 år gammal, av "Lungsot". 
Dotter till Eric Matsson f. 1722 i Wada sn, d. 1786 21/9 i Sjökarby, Öster Åker sn (B), och Gertrud Matsdtr f. 1725 i Garn sn, d. 1813 13/12 i Hacksta, Öster Åker sn (B), 89 år gammal, av "Ålderdom", begravd 19/12. 
(BAI2.). Gift 2:o 1795 12/10 i Öster Åker med Catharina (Cajsa) Persdtr f. 1764 25/3 i Teljö, Öster Åker sn (B), d. f1806 i x. 
Dotter till åboen Pehr Pehrsson f. 1732 17/12 i Täljö, Öster Åker sn (B), d. 1782 12/12 i Telje, Öster Åker sn (B), av "Lungsot", och Anna Ersdtr f. 1735 i Ö. Å. 
(hör till (BAI2.)). Gift 1:o 1783 med Jan Ersson f. 1755 7/5 i Husby, Öster Åker sn (B), d. x i x. Son till Eric Ersson f. x i x, d. x i x, och Margareta Mattsdtr f. x i x, d. x i x. 
Fyra barn 1:o - abcd. 


Ett barn 2:o - e. 

Hemvist:
E 1753-1781 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
E 1781-1782 Sjökarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
E 1782-1783 Ruggsättra, Öster Åker sn, Uppland (B).
G 1758-1783 Sjökarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
  1783-1785 Ruggsätra, Öster Åker sn, Uppland (B).
  1785-1787 Söderby?, Össeby sn, Uppland (B).
  1787-1798 Stora Säby, Öster Åker sn, Uppland (B).
  1787-1794 Stora Säby, Öster Åker sn, Uppland (B).
E 1794-1795 Berga, Öster Åker sn, Uppland (B).
C 1764-xxxx Teljö/Telje, Öster Åker sn, Uppland (B).
C 1792-1792 Näsvik, Öster Åker sn, Uppland (B).
C 1792-1795 Runö Storgården, Öster Åker sn, Uppland (B).
  1795-1798 Stora Säby, Öster Åker sn, Uppland (B).
  1798-1801 Berga Mellangården, Öster Åker sn, Uppland (B).
  1801-1806 Berga Vestergården, Öster Åker sn, Uppland (B).
  1806-1810 Berga Mellangården, Öster Åker sn, Uppland (B).
E 1810-1826 Hacksta, Öster Åker sn, Uppland (B). 

BAI a. 1:o Maria Catharina (Maja Cajsa) Ericsdtr f. 1784 15/2 i Ruggsätra, Öster Åker sn, d. x i x. 

BAI b. 1:o Greta Ericsdtr f. 1787 4/3 i Stora Säby, Öster Åker sn, Uppland (B), d. x i x. 

BAI c. 1:o Stina Lisa Ericsdtr f. 1788 31/8 i Stora Säby, Öster Åker sn, Uppland (B), d. x i x. 

BAI d. 1:o Ulrica Ericsdtr f. 1790 20/3 i Stora Säby, Öster Åker sn, Uppland (B), d. x i x. 

BAI e. 2:o Anna Ersdtr f. 1797 25/2 i Stora Säby, Öster Åker sn (B), d. 1872 30/1 i Norrö, Öster Åker sn (B), av "Lunginflamation", 74 år 11 mån 5 dag gammal. 
(BAI e.). Gift 1817 23/3 i Öster Åker med skattebonden häradsdomaren Eric Ersson (i Norrö) f. 1792 ⅔ [9/4?] i x, Öster Åker sn (B), d. 1872 3/2 i Norrö, Öster Åker sn (B), av "Gikt", 79 år 9 mån 24 dag gammal. Son till NN och NN. 
Fyra barn - abcd. 


BAI ea. Johanna Lovisa Ersdtr f. 1817 19/12 i Norrö, Öster Åker sn (B), d. x i x. 

BAI eb. Carolina Viola? Ersdtr f. 1822 10/7 i Norrö, Öster Åker sn (B), d. 1824 i x. 

BAI ec. Emilie Sofia Ersdtr f. 1825 24/1 i Norrö, Öster Åker sn (B), d. x i x. 

BAI ed. Hedda Carolina Ersdtr f. 1832 13/2 i Norrö, Öster Åker sn (B), d. x i x. 

BAj. Greta Andersdotter f. 1756 10/12 i Annarby, Öster Åker sn (B), döpt 12/12. 
(BAj.). Gift x i x med NN x 

Ana 1216. BB. Jan (Johannes, Johan) Andersson, skattebonde i Annarby, åbo, f. 1714 ./6? i Annarby, Öster Åker sn, döpt 24/6, d. 1791 9/4 i Annarby, Öster Åker sn (B), av "Ålderdom", 77 år gammal. 
Ana 1217. (BB.). Gift 1735 8/6 i Öster Åker sn med Anna Persdotter f. 1718 12/4 i Överby på Resarö, Öster Åker sn (B), d. 1810 4/7 i Annarby, Öster Åker sn (B), av "Ålderdom", 92 år gammal. 
Dotter till Pehr/Peder Erikson/Ersson f. beräknat c1666 i x, d. 1730 ./5? i Överby på Resarön, Öster Åker sn (B), 64 år gammal, begravd 31/5, och Annika/Anna Eriksdtr Holm f. beräknat c1679 i x, d. 1743 ./1? i Öfwerby, Öster Åker sn (B), "uti Kiyrkan", 64 år gammal, begravd 19/1. 
Tio barn - ABCD eFGH Ij.


Hemvist:
J 1714-1735 Annarby, Öster Åker socken, Uppland (B). 
A 1718-1735 Överby på Resarö, Öster Åker sn, Uppland (B). 
  1735-1737 Överby på Resarö, Öster Åker sn, Uppland (B).
  1737-1743 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
  1743-1751 Överby på Resarö, Öster Åker sn, Uppland (B).
  1749      Engarn? 
  1751      Åkerstorp? 
  1752-1791 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
A 1791-1802 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
A 1802-1804 Lilla Säby, Öster Åker sn, Uppland (B).
A 1804-1808 x, Stockholm (A).
A 1808-1810 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).

BBA. Andreas (Anders) Jansson f. 1737 24/1 i Öfwerby på Resarö, Öster Åker sn (B), d. 1737 ./3? i Öfwerby på Resarö, begravd 20/3 ibidem. 

BBB. Eric Jansson Holmgren f. 1738 29/7 i Annarby, Öster Åker sn (B), d. 1801 6/11 i Annarby, Öster Åker sn (B), 63 år gammal, av "Twinsjuka". Ogift. 

Ana 608. BBC. Anders Jansson [även Jeansson], skattebonde och 12man, f. 1741 9/6 i Annarby, Öster Åker sn (B), döpt 14/6, d. 1824 9/9 i Annarby, Öster Åker sn (B), av "Bråk", 84 år gammal, begravd 16/9. 
Ana 609. (BBC1.). Gift 1:o 1766 22/6 i Öster Åker sn med Catharina (Caisa) Ersdtr f. 1748 2/11 i Lilla Säby, Öster Åker sn (B), döpt 6/11, d. 1778 1/3 i Säby, Öster Åker sn (B), av "Pleuresie", 29 år gammal, begravd 8/3. 
Dotter till Skattebonden Erik Jansson/Johansson f. 1710 i Skånela sn (B), d. 1766 31/3 i Lilla Säby, Öster Åker sn (B), av "H. Febr." [hetsig feber], 56 år gammal, och Maria Nilsdtr f. 1711 ./5? i Åkers Torp, Öster Åker sn (B), döpt 14/5, d. 1759 ./5? i Lilla Säby, Öster Åker sn (B), 48 år gammal, av "wattusot", begravd 6/5. 
(BBC2.). Gift 2:o 1779 31/10 i Öster Åker med Greta Lisa Andersdtr f. 1761 i x, Össeby? sn (B), d. 1815 4/4 i Annarby, Öster Åker sn (B), av "Hostig feber", 54 år gammal, begravd 15/4. 
Dotter till Anders Olofsson f. 1726 ./8? i Haksta ?, Össeby sn (B), döpt 13/8, d. x i x, och Margreta Jansdtr f. 1728 ./8? i Norsborg/Stortorp, Össeby sn (B), döpt 4/8, d. x i x. 
1:o Tre barn - AbC. 
2:o x barn - dx. 

Hemvist:
A 1741-17xx Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
A 17xx-1766 Överby på Resarö, Öster Åker sn, Uppland (B).
A 17xx-1759 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
A 1759-17xx x, Stockholm (B).
A 17xx-1766 Överby, Öster Åker sn, Uppland (B).
C 1748-1766 Lilla Säby, Öster Åker sn, Uppland (B).
  1766-1778 Lilla Säby, Öster Åker sn, Uppland (B).
A 1778-1779 Lilla Säby, Öster Åker sn, Uppland 8B).
G 1761-17xx Össeby, Öster Åker sn, Uppland (B).
G 17xx-1779 Stora Säby, Öster Åker sn, Uppland (B).
  1779-1789 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
  17xx-1780 Lilla Säby, x 
  1782-17xx x, Ryd sn, x 
  1789-1808 Runö Storgård. Öster Åker sn, Uppland (B).
  1808-1815 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
A 1815-1824 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
G 1824-18xx Annarby, Ösdter Åker sn, Uppland (B).

BBC A. 1:o Eric Andersson, x, f. 1769 18/3 i Lill Säby, Öster Åker sn (B), d. x i x. 

BBC b. 1:o Anna Greta Andersdtr f. 1771 8/4 i Lill Säby, Öster Åker sn (B), d. x i x.

Ana 304. BBC C. Johannes [Johan, Jan] Andersson, åbo, f. 1774 7/2 i Lilla Säby, Öster Åker sn (B), d. 1815 9/4 i Husby av "hetsig feber", 40 år gammal, begravd 15/4. 
Ana 305. (BBC C1.). Gift 1:o 1797 19/2 i Öster Åker sn (B) med Brita Stina Jonsdtr f. 1774 9/4 i Sundtorpet, Öster Åker sn (B), d. 1811 22/8 i Runö Storgården, Öster Åker sn (B). 
Dotter till åbo Jonas Persson f. 1746 på Bogesund, (Östra) Ryd sn (B), d. 1804 23/2 i Flaxenvik, Öster Åker sn (B), av "Lungsot", 58 år gammal, gift 1772 14/11 i Sundtorpet med Enkan Margreta (Greta) Ersdtr f. 1734 25/2 i Singö, Öster Åker sn (B), d. 1815 24/5 i Runö, Öster Åker (B), av "Ålderdom", 81 år gammal. 
(BBC C2.). Gift 2:o 1813? i x med [hennes 2:o] Brita Maria [Maja i FB] Berg f. 1774 22/4 i Wira Bruk, [Roslags-] Kulla sn (B), d. 1854 17/10 i Skista, Wada sn (B), 79 år gammal. 
Dotter till Svärdfejarmästaren [svärdfejargesäll 1757-71, mästare 1781-92, "avskedad" mästare 1793-1802] i Wira Bruk Axel [Persson] Berg f. 1735 16/12 i Mora, Öster Åker sn, d. 1802 6/6 i Wira Bruk, [Roslags-] Kulla sn (B), av "okänd sjukdom", 66½ år gammal, och (1:o) Maria Lindroth f. 1742 20/3 i Wira Bruk, [Roslags-] Kulla sn (B), d. 1791 22/4 i Wira Bruk, [Roslags-] Kulla sn (B), av "Lungsot", 51 år gammal. 
Axel (2:o) gift 1792 5/7 i [Roslags-] Kulla sn (B) med Catharina Källberg f. 1746 13/3 i x, [Roslags-] Kulla sn (B), d. 1806 28/3 i Wira, [Roslags-] Kulla sn (B), av "Lungsot", 60 år gammal. 
Axels far: Per Jansson f. c1700 i x, d. 1736 i Mora, Öster Åker sn, 35½ år gammal, begravd 10/10. 
Axels mor: Anna Andersdtr x  Marias far: Svärdfejare [utlärd i Stockholm, där han arbetat vid rustkammaren, till Vira 1737. Svärdfejarmästare 1744] Clas/Claes Lindroth f. 1698 17/5 i Timrarö?, Åker sn, d. 1757 28/5 i Wira Bruk, [Roslags-] Kulla sn.  Marias mor: Maria Clasdtr x. 

((BBC C2.)). Brita Maria Berg gift 1:o 1794 24/10 i Össeby sn med bonden och kyrkovärden i Vada Per [Petter i FB] Ersson f. 1771 1/10 i Granby, Össeby sn, d. 1812 24/4 i Skista, Vada sn (B), av "Slag", 41 år gammal. Son till Eric Persson f. 1744 11/5 i Granby, Össeby sn (B), d. x i x, och Brita Ersdtr f. 1746 i x, d. x i x. 
Maria Bergs 1:o fem barn (styvbarn) Persson - Ahbhch DhEh. Halvsyskon. [Denna gren ej färdiggjord med barn, barnbarn etc.!]

1:o ett barn Jansson - A. 
2:o tre styvbarn Lilljeqvist - xCd. 


Hemvist:
J 1774-1780 Lilla Säby, Öster Åker sn, Uppland (B).
J 1780-xxxx Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
J 1782-xxxx x, Ryd sn, Uppland (B).
J 1794-1797 Runö Storgård, Öster Åker sn, Uppland (B).
B 1774-1780 Sundtorp, Öster Åker sn, Uppland (B).
B 1780-1793 Runö Mellanård, Öster Åker sn, Uppland (B).
   1797-1811 Runö Storgård, Öster Åker sn, Uppland (B). 
J  1811-1813 Runö Storgård, Öster Åker sn, Uppland (B).
M 1774-1791 Wira, [Roslags-] Kulla sn, Uppland (B).
M 1791-1813 x, Åker sn, Uppland (B).
M xxxx-1813 x, Vada sn, Uppland (B). 
   1813-1815 Runö Storgård, Öster Åker sn, Uppland (B).
M 1815-1816 Husby No. 7, Öster Åker sn, Uppland (B).
M 1816-1854 Skista, Vada sn, Uppland (B).

(BBC C2.)Ah. Eric Axel Persson, bonde, f. 1796 1/5? i x, Össeby sn (B), d. x i x. 
((BBC C2.)Ah.). Gift f1819 i x med Christina [Stina] Ersdtr f. 1795 23/10 i Grävelsta, Vallentuna sn (B), d. 1846 16/5 i Skista, Vada sn (B), av "Bölfeber", 50 år 7 mån 23 dag gammal. 
Sex barn - ABc DEf. 

(BBC C2.)AhA. Carl Peter Axelsson f. 1819 4/2 i Skista, Vada sn (B), d. x i x.  

(BBC C2.)AhB. Eric Gustaf Axelsson f. 1821 17/2 i Skista, Vada sn (B), d. x i x. 

 (BBC C2.)Ahc. Johanna Charlotta Axelsdtr f. 1824 4/1 i Skista, Vada sn (B), d. x i x. 

(BBC C2.)AhD.  Johannes [Johan i FB] Axelsson f. 1826 16/6 i Skista, Vada sn (B), d. x i x. 

(BBC C2.)AhE.  Anders Axelsson f. 1828 20/11 i Skista, Vada sn (B), d. x i x. 

(BBC C2.)Ahf.  Carolina Axelsdtr f. 1832 20/5 i Skista, Vada sn (B), d. x i x.

Ana 152. BBC CA. Gustaf Jansson, torpare, frälsebonde, arrendator, f. 1797 2/4 i Runö Storgård, Öster Åker sn (B), d. 1866 13/2 i Fattighuset, av "Gikt", 68 år 9 mån 11 dag gammal. 
Ana 153. (BBC CA.). Gift 1820 11./4 i Garn med Anna Brita Jansdtr f. 1798 27/2 i Annarby, Öster Åker sn (B), d. 1842 19/11 i Idsätra, Öster Åker sn (B). 
Dotter till Bonde Mågen Jan Ersson f. 1774 i Skepptuna, d. x i x, och Brita Stina Andersdtr f. x i x, d. x i x. 
Tretton barn - aBcd EfGh IjKlm. 

Hemvist:
G 1797-1814 Runö Storgård, Öster Åker sn, Uppland (B).
G 1814-1817 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
G 1817-1818 Waxholm, Waxholms sn, Uppland (B).
G 1818-1819 Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
G 1819-1820 Husby, Öster Åker sn, Uppland (B).
A 1798-xxxx Annarby, Öster Åker sn, Uppland (B).
A
A xxxx-1819 x, Össeby sn, Uppland (B).
A 1819-1820 Husa Löfsätra, Garn sn, Uppland (B).
  1820-xxxx Wackten No. 1, Öster Åker sn, Uppland (B).
  18xx-xxxx Hacksta, Öster Åker s, Uppland (B).
  18xx-1830 Runö, Öster Åker sn, Uppland (B).
  1830-xxxx Idsätra, Öster Åker sn, Uppland (B).
  1842-xxxx x

BBC CAa. Britta Stina Gustafsdtr f. 1821 12/3 i Wackten, Öster Åker sn (B), d. 1821 12/5, av "okjänd (Slag)", 2 mån gammal. 

BBC CAB. Tvilling Jan Gustaf Gustafsson f. 1822 30/7 i Wackten, Öster Åker sn (B), d. x i x. 

BBC CAc. Tvilling Johanna Gustafsdtr f. 1822 30/7 i Wackten, Öster Åker sn (B), d. x i x. 

BBC CAd. Maja Stina Gustafsdtr f. 1824 12/8 i Hacksta, Öster Åker sn (B), d. x i x. 


BBC CAE. Carl Fredric Gustafsson f. 1826 31/12 i Skånsta, Öster Åker sn (B), d. 1834 18/2 i Idsätra, Österåker sn (B), 7 år 1 mån 17 dag gammal, "okänd" orsak. 

BBC CAf. Lovisa Gustafsdtr f. 1828 3/11 i Runö, Öster Åker sn (B), d. 1838 29/1 i Idsätra, Öster Åker sn (B), 9 år 2 mån 26? dag gammal. 

Ana 76. BBC CAG. Eric Gustafsson [från c1860:] Ericsson/Eriksson, snickare, f. 1830 4/5 i Runö. Öster Åker sn (B), d. 1885 4/7 i x, x. 
Ana 77. (BBC CAG.). Gift 1855 3/11 i Frösunda med Greta Lena Jansdotter f. 1830 3/4 i Fogelsunda, Frösunda sn (B), d. x i x. 
Dotter till bonden Jan [Johannes i FB] Jansson f. 1802 20/6 i Fogelsunda, Frösunda sn (B), d. x i x, och Greta Lena Ersdtr f. c1800 i x, d. x i x. 
Åtta barn - AbCd EFgh. 


Hemvist:
E 1830-1830 Runö, Österåker sn, Uppland (B).
E 1830-184x Idsätra, Österåker sn, Uppland (B).
E 184x-1851 Annarby, Österåker sn, Uppland (B). 
E 1851-1853 Lilla Garn, Össeby Garn sn, Uppland (B).
E 1853-1854 Mälsta, Kårsta sn, Uppland (B).
E 1854-1855 Näs, Österåker sn, Uppland (B).
E 1855-xxxx Mälsta, Kårsta sn, Uppland (B).
G 1830-xxxx Fogelsunda, Frösunda sn, Uppland (B).
G 18xx-1855 x, Österåker sn, Uppland (B).
  1855-xxxx Salberga - Sahlsta egor, Kårsta, Uppland (B).
  1860-xxxx Ledinge, Kårsta sn, Uppland (B).
  1865-1870 Sahlby Dragontorp, Kårsta sn, Uppland (B).
  1870-1871 Mälsta (Lingsberg), Kårsta sn, Uppland (B).
  1871-1877 Kull, Kårsta sn, Uppland (B).
  1877-1879 Hagstalund, Kårsta sn, Uppland (B).
  1879-1880 Sahlby Båtsmanstorp, Kårsta sn, Uppland (B).
  1880-1885 Vackerberga, Kårsta sn, Uppland (B).
G 1885-1895 Vackerberga, Kårsta sn, Uppland (B).
BBC CAG A. Carl Gustaf Ericsson f. 1856 19/4 i Sahlby - Salberga, Kårsta sn (B), d. 1856 20/7 i Salberga, Kårsta sn (B), 3 mån 11 dag gammal, av "Slag". 
BBC CAG b. Selma Sofia Ericsdtr f. 1858 19/4 i Sahlby, Kårsta sn (B), d. x i x.      (BBC CAG b.). Gift 1888 11/2 i Össeby Garn med Frans Oskar Johansson f. x i x, d. x i x. 
x barn - ax. 
BBC CAG ba. Frida Sofia Johansson f. 1888 12/4 i Tåftesta, Kårsta sn (B) [i Össeby Garn officiellt], d. x i x. 

Ana 38. BBC CAG C. Carl/Karl Johan (C.J.) Ericsson/Eriksson, snickare, byggmästare, handlande, kronofjärdingsman, f. 1860 24/6 i Ledinge, Kårsta sn (B), d. 1957 15/6 i Carlsborg, Össeby Garn sn (B). 
Ana 39. (BBC CAG C.). Gift 1887 25/3 i Össeby Garn med Emma Josefina Eriksson f. 1865 16/2 i Ösby, Össeby Garn sn (B), d. x i x. 
Dotter till Nämdeman Anders Eriksson f. x i x, och Catharina/Karolina Christina Jansdtr f. 1837 12/6 i x, d. x i x, gift 3 gånger. 
Tre barn - aBc. 

Hemvist:
C 1860-xxxx Ledinge, Kårsta sn, Uppland (B).
C
C xxxx-1887 Ösby Pelsen, Össeby Garn sn, Uppland (B).
E 1865-xxxx x
E
E
  1887-1891 Ösby (Otto Erikssons), Össeby Garn sn, Uppland (B).
  1891-1891 x, Östermalms förs., Stockholm (A).
  1891-1891 x, Hedvig Eleonora förs., Stockholm (A).
  1891-1894 Ösby (Otto Erikssons), Össeby Garn sn, Uppland (B).
  1894-1903 Lilla Garn, Össeby Garn sn, Uppland (B).
  1903-xxxx Ösby Lillahem Karlsborg, Össeby Garn sn, Uppland (B).
  19xx-xxxx Ösby Karlsborg, Össeby Garn sn, Uppland (B).
  1915-1919 Lilla Garn hadelsboden, Össeby Garn sn, Uppland (B).
  1919-1932 Ösby Kristinehem Karlsborg, Össeby Garn sn, Uppland (B).
C 1932-1957 Ösby Karlsborg, Össeby Garn sn, Uppland (B).

Ana 19. BBC CAG Ca. Elsa Josefina Eriksson f. 1887 25/11 i Össeby Garn sn (B), d. 1965 29/10 på Nyckelby gård, Ekerö sn (B) - Danderyds lasarett. Personnummer 18871125-1002.
Ana 18. (BBC CAG Ca.). Gift x i x med Helge Sigfrid Ahlén, handlande, lantbrukare, arrendator, f. 1882 23/6 i Lilla Benhamra, Vada sn (B), d. 1965 15/8 på Nyckelby gård, Ekerö förs. (B). Personnummer 18820623-1030. Son till August Walfrid Ahlén f. 1855 12/10 i Kumla, Össeby Garn sn (B), d. 1941 11/4 på Lilla Benhamra gård, Vada sn (B), och Selma Östervall f. 1855 24/8 på Wäsby gård, Wallentuna (B), d. 1917 6/8 på Lilla Benhamra gård, Vada sn (B). 
Tre barn - aBC. 


Hemvist:
E 1887-1894 Ösby (Otto Erikssons), Össeby Garn sn, Uppland (B).
E 1894-1903 Lilla Garn, Össeby Garn sn, Uppland (B).
E 1903-1910 Ösby Lillahem Karlsborg, Össeby Garn sn, Uppland (B).
E 1910-1910 Rådmansg. 46, Adolf Fredrik förs., Stockholm (A).
E 1910-1912 Saltsjöbaden 76, Nacka förs., Stockholm (B).
E 1912-1915 Ösby, Össeby Garn sn, Uppland (B).
E 1915-1919 Lilla Garn, Össeby Garn sn, Uppland (B).
H 1882-1919 Lilla Benhamra, Össeby Garn sn, Uppland (B).
  1919-1923 Lilla Garn (handelsboden), Össeby Garn sn, Uppland (B).
  1923-1965 Nyckelby gård, Ekerö sn, Södermanland? (B).
E 1965-1965 Nyckelby gård, Ekerö sn, Södermanland? (B).

Ana 9. BBC CAG Caa. Gunnel Elsa Elisabet Ahlén f. 1921 2/3 i Lilla Garn, 
Ana 8. (BBC CAG Caa.). Gift 1942 1/8 i Össeby Garn Prästgård med Sven 

Ana 4. BBC CAG Caa B. Lars Lennart Uno Damm, Civilingenjör Flygteknik 
Ana 5. (BBC CAG Caa B.) Gift 1968 12/8 i Sofia (A) med Nancy Elizabeth

Thanks for that.

But I don’t think this will be readable by Processing. This is not a criticism, just an observation from my experience.

As I tried to say, it might be easier to let Pages (?) export the data it has (to csv or tsv format, like a Microsoft Excel Sheet).

Thus it’s readable, because all lines in the text-file have the same format, all follow the same pattern, for example:
number (from Kekule´s system), name, date of birth, date of death

1 Like

Yes.

An initial attempt to parse some of the data:

I was able to extract the pairs of numbers easily enough (from experience).
The remaining data may be a challenge.

If a visual examination (look for patterns) allows manual parsing then you may be able to write code to parse it. This very much depends on the data provided.

Is the data you provided (you have a picture a few posts up) generated from another source? The original data set (not always available) may be easier to work with.

Have fun!

:)